Home

Broadening the Domain of Grammar: A Batch from Linguistic Inquiry

donderdag 22 januari 2015

Nine selections, written by experts like Noam Chomsky and Liliane Haegeman, examining the complex computational system known as human language and the boundary between grammar and semantic value.

verder lezen

Nieuwe databanken: Acta Sanctorum, Patrologia Latina en Early European Books I-III

maandag 15 december 2014

Dankzij de eenmalige financiële steun van de facultaire Commissie Wetenschappelijk Onderzoek werden enkele databanken van ProQuest verworven ter ondersteuning van het wetenschappelijk onderzoek binnen de faculteit.

verder lezen

Permanente vorming Taal en Maatschappij

maandag 25 augustus 2014

Taalkunde: "Taal en maatschappij" Binnen deze permanente vorming zal een reeks van een twaalftal lezingen georganiseerd worden rond de thema's “Taal en onderwijs”, “Taal en migratie”, “Taal en multimodaliteit” en “Taal en media”. Elke lezing zal verzorgd worden door leden van de onderzoeksgroep Language in Society and Multilingualism.

verder lezen